!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
POI soubory pro GPS navigace TomTom
POI files for GPS navigations TomTom
 
POZNÁMKY:
V souborech jsou jen zoo, které jsou již v databázi. Všechny položky (POI) mají název ve tvaru: XX - název zoo (A,1) - např. CZ - Zoo Praha (A,1) - CZ = kód země; A = kategorie zoo (A - "zoo" ; B - "polozoo" ; C - "speciální zařízení"; ? - neznámé zařízení; P - plánované zařízení; více o kategoriích v pravidlech WZD); 1 = lokace (1 - přesná lokace; 2 - přibližná lokace; 3 - neznámá lokace, jen město)
NÁVOD:
1) stáhnout datový soubor (ve formátu ov2) a 2 ikony (formát bmp) - jedna ikona je pro zobrazení v mapě, druhá pro zobrazení v menu navigace. (pravé tlačítko myši -> uložit jako...)
2) umístit datový soubor do složky se správnou mapou v navigaci (tzn. evropské zoo do mapy Evropy atd.)
3) umístit obě ikony do složky s mapou v navigaci (do stejné složky, kde je i datový soubor)
4) přejmenovat ikony - ikony musí mít stejný název jako datový soubor (příklad pro ZOO-Europe.ov2 musí být ikona ZOO-Europe.bmp). Druhá (větší) ikona musí na konci ještě příponu x2 (např. ZOO-Europe_x2.bmp).

NOTES:
Only zoos which are already listed in the database are contained in the files. All items (POI) have name in form of: XX - name of the zoo (A,1) - e.g. CZ - Zoo Praha (A,1) - CZ = code of the country; A = category of the zoo (A - "zoo"; B - "semi-zoo"; C - "special facility"; ? - unknown facility; P - planned facility; more about the categories in the rules of WZD); 1 = location (1 - exact location; 2 - approximate location; 3 - unknown location, the city only)
INSTRUCTIONS:
1) download data file (in ov2 format) and 2 icons (bmp format) - one icon is for displaying on the map, the other for displaying in the menu of the navigation device. (right mouse button -> save as...)
2) place a data file in a folder with the correct map in the navigation device (i.e. the European zoos in the map of Europe, etc.)
3) place both icons in a folder with map in the navigation device (in the same folder where is the data file)
4) rename the icons - icons must have the same name as the data file (example: for ZOO-Europe.ov2 must be an icon ZOO-Europe.bmp). The other (larger) icon must to have at the end yet extension x2 (eg. ZOO-Europe_x2.bmp).
         
Ikony • Icons:    
soubor • file: verze • version      
ZOO-Europe.bmp 17-05-2013 pro jiný soubor než ZOO-Europe musí být ikony přejmenovány
ZOO-Europe_x2.bmp 17-05-2013 the icons must be renamed for other file then ZOO-Europe
         
Datové soubory • Data files:      
soubor  (ov2) • file (ov2): verze • version      
         
Evropa • Europe 24-08-2019      
Obsahuje • contains:
Alandy (FI), Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina
Aland Islands (FI), Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, Czech republic, Croatia, Estonia, Finland, Kosovo, Liechtenstein, Lithuania, Latvia, Hungary, North Macedonia, Moldova, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Srbia, Ukraine
 
Asie • Asia 18-06-2017      
Obsahuje • contains:
Afgánistán, Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Írán, Izrael, Jižní Korea, Kazachstán, KLDR, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán, Palestina, Tádžikistán, Turkménie, Uzbekistán
Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Israel, South Korea, Kazakhstan, DPRK, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, Palestine, Tajikistan, Turkmenia, Uzbekistan
 
Afrika • Africa 03-12-2016      
Obsahuje • contains:
Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, D. R. Kongo, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabun, Gambie, Ghana, Guinea Bissau, JAR, Jižní Súdán, Kamerun, Keňa, Kongo, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Maurícius, Mauritánie, Mozambik, Namíbie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion (FR), Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Svatá Helena (UK), Svazijsko, Tanzánie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Západní Sahara, Zimbabwe
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Tchad, D. R. Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, South Africa, South Sudan, Cameroon, Kenya, Congo, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Mauritius, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Ivory Coast, Réunion (FR), Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Saint Helena (UK), Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Western Sahara, Zimbabwe
 
Střední Amerika • Central America 03-12-2016      
Obsahuje • contains:
Americké Panenské ostrovy (US), Anguilla (UK), Antigua a Barbuda, Aruba (NL), Bahamy, Barbados, Britské Pananeské ostrovy (UK), Curaçao (NL), Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe (FR), Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy (UK), Kostarika, Kuba, Martinik (FR), Portoriko (US), Saint Martin (FR), Sint Maarten (NL), Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos (UK)
American Virgin Islands (US), Anguilla (UK), Antigua and Barbuda, Aruba (NL), Bahamas, Barbados, British Virgin Islands (UK), Curaçao (NL), Dominica, Dominican republic, Grenada, Guadeloupe (FR), Haiti, Jamaica, Cayman Islands (UK), Costa Rica, Cuba, Martinique (FR), Puerto Rico (US), Saint Martin (FR), Sint Maarten (NL), Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos (UK)
 
         
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.