!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

V této části je historie chovu zvířat od pravěku po novověk a seznam "pramenažerií" - pravěkých a starověkých zvěřinců - od pravěku po konec Starověkého Říma (tj. 4. stol. př. n.l. - 6. stol. n.l.). + Říše Aztéků. Všechna tato zařízení + novější (středověké) zvěřince a budou zařazovány přímo do seznamů zoo jednotlivých zemí (jako zrušené menažerie).

In this part, there is the history of the animal breeding / keeping from Prehistory to Modern History and the list of "pre-menageries" - menageries of Prehistory and Ancient History - from Prehistory to end of Ancient Rome (ie. 4th cent. BC - 6 cent. AD) + Aztec Empire. All these facilities + newer (of Middle Ages) menageries and will be listed directly to the lists of zoos of individual countries.

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.