!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Luanda

dříve • formerly: São Paulo da Assunção de Loanda


† Zoológico de Ilha de Luanda
Zoo de Luanda
Ilha de Luanda Zoo • Luanda Zoo
08°46'32"S, 13°14'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-AO-XX-0001A†
     
 
Ilha do Cabo (Ilha de Luanda)
Luanda
ANGOLA
 
N/A   
 
malá městská zoo na ostrově Ilha do Cabo (Ilha de Luanda). V 70 - 80. letech zde byly tygři, lvi, medvědi, šimpanzi, antilopy, vodní ptáci a další, hlavně místní a další africká zvířata. Zoo vznikla (zřejmě) již v době portugalské kolonizace (do 1975), přežila i následnou dlouhou občanskou válku, ačkoli byla ve velmi špatném stavu. Po zahájení mírových procesů a následných volbách v roce 1994 byla definitivně zrušena. Zvířata ve zuboženém stavu byla převezena do Johannesburgské zoo. Mírový proces byl neúspěšný a tak se bývalá zoo stala squatem.
V posledních letech (v roce 2014) se objevily plány na novou asi 20 hektarovou zoo na jiném místě. Vizualizace jsou velkolepé, ale k realizaci nikdy nedošlo.

small municipal zoo on Ilha do Cabo island (Ilha de Luanda). In the 1970s and 1980s, there were tigers, lions, bears, chimpanzees, antelopes, waterfowl and others, mainly local and other African animals. The zoo was (apparently) founded already at the time of Portuguese colonization (until 1975), survived the subsequent long civil war, although it was in a very bad condition. After the launch of the peace processes and the subsequent elections in 1994, it was definitively closed. Animals in a miserable condition were transported to Johannesburg Zoo. The peace process was unsuccessful, so the former zoo became a squat.
In recent years (in 2014), a plans for a new about 20 hectare zoo in another place was arised. The visualizations are spectacular, but the realization never began.

N/A

1994

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.02. 2009 Poslední úprava 11.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.