!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bohicon

 


Les Lions de Dakodonou
Lions et Palais du Roi Dakodonou
The Lions of Dakodonou • Lions in King Dakodonou Palace
07°09'09"N, 02°04'37"E (???) přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BJ-XX-0005B
     
 
Houawé-Zounzonsa
Bohicon
BENIN
 
Hotel Dakor:
+226 22510701
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká minizoo v paláci krále Dakodonou - druhého krále Dahomé (vládl 1620 - 1645, poté co svrhl předešlého krále - svého bratra Gangnihessou). Minizoo je ve špatném stavu, zvířata jsou v malých klecích. Lvi, šakali, krokodýli...

tiny mini-zoo in the Palace of king Dakodonou - the second king of Dahomey (ruled 1620 - 1645, after he overthrew the previous king - his brother Gangnihessou). The Mini-zoo is in poor condition, animals are in small cages. Lions, jackals, crocodiles...

Palác Dakodonou - brutálního a násilnického krále Dahomé, který si ke svému jménu Dako připojil jméno Donou - jméno plantážníka indigovníku, kterého brutálně zabil. Návštěva paláce (i minizoo) je organizována z Hotelu Dakor v Bohiconu.

Palace of Dakodonou - brutal and violent king of Dahomey, which appended to his name Dako, also name Donou - name of indigo planter, whom brutally killed. Visit of the Palce (and mini-zoo) is organized from Dakor Hotel in Bohicon.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.12. 2011 Poslední úprava 09.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.