!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cotonou

Kútọnu


Le Mini-parc Zoologique de Cotonou
Cotonou Mini Zoological Park
06°21'32"N, 02°25'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-BJ-XX-0003A
     
 
Le Centre de promotion de l’artisanat est au fond
Boulevard Saint-Michel
Cotonou
BENIN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
  malá zoo v centru města, ve špatném stavu - želvy, chameleoni, krajty, pštrosi, paviáni, lvi, domácí zvířata

  small zoo in the city centre, in poor condition - turtles, chameleons, pythons, ostriches, baboons, lions, domestic animals

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Robert Gutten, 5.01.2008
Image 1 of 6
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Image 2 of 6
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Image 3 of 6
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Image 4 of 6
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Image 5 of 6
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008
Image 6 of 6
Robert Gutten, 5.01.2008
Robert Gutten, 5.01.2008

  Stránka vytvořena 22.02. 2009 Poslední úprava 14.09. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.