!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
West Hanahai

Většina zdrojů uvádí • most sources mention: Ghanzi (Gantsi; Ghansi)


Desert Snake Park
 
22°01'17"S, 21°46'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
West Hanahai village
Ghanzi
BOTSWANA
 
- - -

plánovaný hadí park z pověření UNESCO, především na ochranu pouštních druhů hadů (z okolní Kalahari). Realizace měla začít v roce 2007 a park měl být dokončen  někdy v polovině roku 2009. Lokalita by měla být v poušti Kalahari poblíž několika maličkých pouštních domorodých osad, asi 35 km jihovýchodně od Ghanzi. Jakékoli bližší informace jsou naprosto nedostupné.

planned snake park commissioned by UNESCO, mainly for protection of desert species of snakes (from the surrounding Kalahari). Implementation should has to start in 2007 and the park should be completed sometime in mid-2009. Location should be somewhere in the Kalahari desert near several very small desert indigenous settlements, about 35 km south-east of Ghanzi. Any more information is utterly unavailable.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 03.08. 2009 Poslední úprava 03.08 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.