!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mbandaka

Mbándáká

dříve • formerly: Equateur ; Equaterville ; Coquilhatville ; Coquilhatstadt


† Jardin Zoologique de Mbandaka
Jardin Zoologique d'Ikongowasa
Mbandaka Zoological Garden • Ikongowasa Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
Jardin Zoologique de Coquilhatville
00°03'16"N, 18°16'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-CD-XX-0009A†
     
 
Mbandaka - Ikongowasa
D.R. CONGO
 
N/A

Původní zoo města Mbandaka byla někde na rozhraní čtvrtí Ikongowasa a Basoko (snad poblíž věznice). Poloha zoo zřejmě nevyhovovala expandujícímu městu a tak byla zrušena. V roce 1974 byl převezen krokodýl (jako jedno z posledních zvířat, která přežila) do nové Zoologicko-botanické zahrady Eala (transformované z původní botanické zahrady).

The original zoo of city of Mbandaka was somewhere in border between quarters of Ikongowasa and Basoko (perhaps near a prison). Location of the zoo probably didn't suit to expanded town and so it was abolished. In 1974, a crocodile (as one of last animals, which survived) was transported to new Zoological-Botanical Garden in Eala (transformed from original Botanical Garden)

N/A

1974 (?)

státní
governmental

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2009 Poslední úprava 05.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.