!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Epulu

dříve • formerly: Camp Putnam


Epulu Okapi Station
Epulu Station • Epulu Okapi Breeding and Research Station
01°24'13"N, 28°34'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CD-XX-0006C
     
 
Epulu
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.okapiconservation.org/...
 
Původně odchytová stanice okapi (pro posílání zvířat do amerických a evropských zoo). Dnes chovná stanice pro ochranu a výzkum okapi, která je řízena vládní institucí ICCN (L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature), ve spolupráci s GIC (Gilman International Conservation). Je genetickým rezervoárem okapi pro chovné programy po celém světě. Stanice slouží též jako základna pro řízení 13.700 km2 rozlehlé Přírodní rezervace okapi (Okapi Wildlife Reserve).

Originally a capture station of okapis (for sending animals to American and European zoos).  Today Breeding Station for protection and research okapi, which is controlled by governmental agency ICCN (L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature), in cooperation with GIC (Gilman International Conservation). It is genetic reservoir of okapi for breeding programs around the world. Station also serves as a base for managing of 13,700 km2 large Okapi Wildlife Reserve.

N/A

N/A

1928 (Patrick Putnam), od 1952 chovné centrum
1928 (by Patrick Putnam), breeding centre since 1952

státní (ICCN - L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature)
governmental (ICCN - L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A 1  / 15
+ cca 5000
 v rezervaci • in reserve
(2009)
N/A N/A 1 / 15
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 1 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 2 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 3 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 4 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 5 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 6 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 7 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 8 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Image 9 of 9
Kim Gjerstad, 03.01. 2005
Kim Gjerstad, 03.01. 2005

  Stránka vytvořena 09.06. 2009 Poslední úprava 05.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.