!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Algiers

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading الجزائر‎ [al-Jazā’ir]   ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ [Dzayer]  Alger   Alžír


Parc Zoologique du Jardin d'Essai
Parc Zoologique d'El Hamma
Zoological Park of Essai Garden El Hamma Zoo
předešlé názvy  •  former names
(FRA) Parc Zoologique National d'Alger
(ENG) National Zoological Park of Algiers
(ACQ) الحديقة الوطنية الحيونات
36°45'00"N, 03°04'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-DZ-XX-0010A
     
 
Rue Hassiba Ben Bouali
El Hamma
Algiers
ALGERIA

Postal address:
Rue Hassiba Ben Bouali - B.P. 141
Hamma - El Anasser 16000
Belcourt, Alger
ALGERIA
 
+21321676272
Jardin Botanique du Hamma:
+213 21671492
+213 21672292
 
+213 21677128
Jardin Botanique du Hamma:
+213 21671468
 
zoo☼jardinbotaniqueduhamma.dz
Jardin Botanique du Hamma:
info☼jardinbotaniqueduhamma.dz
 
www.jardinbotaniqueduhamma.dz
 
malá, velmi stará zoo v Botanické zahradě Hamma (Jardin Botanique du Hamma, dříve Jardin d'Essai - حديقة التجارب الحامة). Lvi, tygři, levharti, medvědi, fenci, opice, paovce, antilopy, gazely, lamy, velbloudi, pštrosi, plameňáci, dravci, sovy, bažanti, papoušci, vodní ptáci, krokodýli

small, very old zoo in Hamma Botanical Garden (Jardin Botanique du Hamma, formerly Jardin d'Essai - حديقة التجارب الحامة). Lions, tigers, leopards, bears, fennecs, monkeys, Barbary sheep, antelopes, gazellas, llamas, camels, ostriches, flamingos, raptors, owls, pheasants, parrots, waterfowl, crocodiles

množství rostlin v Jardin d'Essai
many plants in Jardin d'Essai

  restaurace, bufet
estaurant, buffet

1832 - Jardin du Hama ; 1900 - zoo (Dr. Joseph Ange); 1993 - květen 2009 zavřená kvůli rekonstrukci
1832 - Jardin du Hama ; 1900 - zoo (by Dr. Joseph Ange); 1993 - May 2009 closed due to renovation

národní
national

62 ha (Jardin d'Essais)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
~1990
         

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.06. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.