!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Djelfa

 الجلفة‎‎ [al-Gilfa]


Parc Zoologique de Djelfa
Djelfa Zoological Park
34°43'18"N, 03°13'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0012A
     
 
Djerma
Seriana
Batna
ALGERIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Paovce hřivnaté, gazely dorkas, daňci, lvi, opice, hroši, emu, bažanti, vodní ptáci, domácí zvířata - cca 10 výběhů pro větší zvířata a téměř 30 klecí pro malá

Barbary sheep, dorcas gazelles, fallow deer, lions, monkeys, hippos, emus, pheasants, waterfowl, domestic animals - about 10 runs for bigger and nearly 30 cages for small animals

dětské hřiště
children's playground

N/A

N/A

národní
national

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.06. 2009 Poslední úprava 28.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.