!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tifrit

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading تفريت‎ [Tifrit]      ⵜⵉⴼⵔⵉⵜ [Tifrit]

některé zdroje uvádí • some sources mention: Akbou (أقبو‎‎) / Aqbu; Aqvu (ⴰⵇⵠⵓ)


Parc Zoologique de Keffous
Parc Zoologique 3ami l'Hocine Keffous • Zoo de Tifrit
Keffous Zoological Parc • Zoological Parc of Uncle Holcine Keffous • Tifrit Zoo
36°28'12"N, 04°32'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0022A
     
 
Village de Tifrit
Bejaia Akbou, 06001
ALGERIA
 
+213 774641974
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malá soukromá zoo mezi městem Akbou a vesnicí Tifrit - lvi, hyeny, šakali, cibetky, mangusty, jeleni, dikobrazi, pštrosi, dravci, sovy, pávi, kachny...

small private zoo located between city of Akbou and village of Tifrit - lions, hyenas, jackals, civets, mongooses, deer, porcupines, ostriches, raptors, owls, peacocks, ducks...

N/A

N/A

~2004 (?)

soukromá (bratři Keffousové)
private (Keffous brothers)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.05. 2013 Poslední úprava 19.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.