!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Addis Ababa

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingAddis Abeba  አዲስ ፡ አበባ [Āddīs Ābebā]  ኣዲስ ኣበባ [Adis Abäba]  Finfinee   Addis Abeba


Bihere Tsige Park
Bihere Tsige Flower Garden • Bihere Tsige Zoo
08°57'27"N, 38°45'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ET-XX-0005B
     
 
Addis Ababa
ETHIOPIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Populární veřejný park v jižní části hlavního města - zvaný též Květinová zahrada nebo zoo. U vchodu do parku je několik malých klecí opic - dželady, kočkodani a další druhy - zřejmě paviáni a podle všeho i kříženci paviánů a dželad.

A popular public park in the southern part of the capital - called also Flower Garden or zoo. Next to entrance to the park there several small cages of monkeys - gelada baboons, vervet monkeys and other species - probably hamadryas baboons and apparently also hybrids of gelada and hamadryas baboons.

množství rostlin a divokých zvířat (opic a ptáků); dětské hřiště, zahrady
numbers of plants and wild animals (monkeys and birds), children's playground, gardens

N/A

N/A

městský (původně císařský park, v roce 1975 znárodněn)
municipal (originally imperial park, nationalized 1975)

40 ha (celý park)
40 ha (whole park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2009 Poslední úprava 21.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.