!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Petit Evengué
 

Evengué - Ezango

Fernan-Vaz Gorilla Project
 
FVGP • Ile aux Gorilles • Gorilla Island
centrum pro nemocné, osiřelé a konfiskované gorily (asi 10 ks). Bylo založeno v roce 2001 a leží na malém ostrově Petit Evengue. Gorily jsou zde v polopřírodně zařízených výbězích.
- zvířecí rezervace poskytující útočiště osiřelým a konfiskovaným zvířatům - nikoli (primárně) chovné zařízení

Centre for sick, orphaned and confiscated gorillas (about 10 specimens). It was founded 2001 and lies on a small island Petit Evengue. Gorillas are in the semi-nature furnished enclosures.
-
sanctuary providing refuge for orphaned and confiscated animals - (primarily) not breeding facility

 www.gorillasgabon.com

 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.