!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Akosombo
 

Mini Zoo of Akosombo Continental Hotel
 
06°18'00"N, 00°03'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GH-XX-0004B
     
 
Akosombo Continental Hotel
PO Box 277
Akosombo
GHANA
 
Akosombo Continental Hotel:
+233 25120091
 
Akosombo Continental Hotel:
+233 25120092
 
Akosombo Continental Hotel:
akoscontinentalhotel☼yahoo.com
 
N/A
 
malá hotelová zoo - krokodýli, opice, jeřábi, pávi...
small hotel zoo - crocodiles, monkeys, cranes, peacocks...

N/A


N/A

Akosombo Continental Hotel

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
M. Snopes, 10.04. 2007
Image 1 of 8
M. Snopes, 10.04. 2007
M. Snopes, 10.04. 2007
M. Snopes, 10.04. 2007
Image 2 of 8
M. Snopes, 10.04. 2007
M. Snopes, 10.04. 2007
M. Snopes, 10.04. 2007
Image 3 of 8
M. Snopes, 10.04. 2007
M. Snopes, 10.04. 2007
David Kupitz, 03.01. 2016
Image 4 of 8
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
Image 5 of 8
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
Image 6 of 8
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
Image 7 of 8
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016
Image 8 of 8
David Kupitz, 03.01. 2016
David Kupitz, 03.01. 2016

  Stránka vytvořena 02.11. 2009 Poslední úprava 02.11. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.