!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dodi Island
 

Dodi Island Park

VRA Park (VRA = Volta River Authority)

06°33'09"N, 00°06'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GH-XX-0008A
     
 
Dodi Island
Eastern Region
GHANA

VRA postal address:
Electro-Volta House
28th February Road
P. O. Box MB 77
Accra
GHANA
 
VRA:
+233 302664941-9
 
VRA:
+233 302662610
 
VRA:
corpcomm☼vra.com
 
VRA: www.vra.com  
 
nový park (nazývaný též game park) na ostrově Dodi v jezeře Volta - 4 obří voliéry (každá okolo 10 x 15 x 5 m) - jedna pro andulky a další drobné ptáky, druhá pro turaka a jiné exotické druhy, třetí pro pro papoušky (žaka apod.) a čtvrtá pro husy. 2 rozlehlé výběhy - jeden pro pštrosy a druhý pro zebry, lesoně a vodušky kob.

new Park (also called game park) on the Dodi Island in Volta Lake - 4 giant aviaries (each about 10 x 15 x 5 m) - one for budgies and other small birds, second for turacos and other exotic species, third for parrots (Africa grey parrots etc.) and the fourth for the geese. 2 large enclosures - one for ostriches and the other for zebras, bushbucks and kobs.

vodní sporty, ubytování
water sports, accommodation

N/A

září 2013
September 2013

VRA (Volta River Authority)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.02. 2016 Poslední úprava 15.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.