!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dubréka
 

Jardin Zoologique de Dubréka
Jardin Zoo-Botanique de Dubréka
Dubreka Zoological Garden • Dubreka Zoological-Botanical Garden
09°45'60"N, 13°28'23"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GN-XX-0004A
     
 
Forêt classée de Kakoulima
Dubreka
GUINEA
 
N/A
 
N/A
 
laminesoum3☼yahoo.fr
 
N/A  
 
zoo je řízena z Dubréky, ale pravděpodobně se nenachází zde. Zřejmě leží někde nedaleko hory Mount Kakoulima. Konkrétní informace nejsou k dispozici.

the zoo is managed from Dubreka, but probably is not here. Obviously lies somewhere near of Mount Kakoulima forest. Concrete information is not available.

N/A

N/A

N/A

městská (?)
municipal (?)

150 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.08. 2009 Poslední úprava 03.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.