!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lola
 

Jardin Botanique et Zoologique de Lola
Lola Botanical and Zoological Garden
07°47'353"N, 08°31'19"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GN-XX-0003A
     
 
Lola
GUINEA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoologicko botanická zahrada se zřejmě nenachází přímo v Lole, ale někde jižněji směrem k hoře Mount Nimba (vzdálené asi 17 km), bližší informace však nejsou k dispozici

zoological and botanical garden probably is not just in Lola, but somewhere south of the city towards Mount Nimba (distant about 17 km), more information is not available

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.08. 2009 Poslední úprava 03.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.