!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi
 

Nairobi Zoo
 
"
01°16'57"S, 36°48'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0008A
     
 
State House Rd
Nairobi
KENYA
 
+254 227436
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
vzácné druhy africké fauny

rare species of African fauna

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Chris Snow, 04.02. 2006
Image 1 of 4
Chris Snow, 04.02. 2006
Chris Snow, 04.02. 2006
Chris Snow, 04.02. 2006
Image 2 of 4
Chris Snow, 04.02. 2006
Chris Snow, 04.02. 2006
Chris Snow, 04.02. 2006
Image 3 of 4
Chris Snow, 04.02. 2006
Chris Snow, 04.02. 2006
Chris Snow, 04.02. 2006
Image 4 of 4
Chris Snow, 04.02. 2006
Chris Snow, 04.02. 2006

  Stránka vytvořena 30.07. 2009 Poslední úprava 30.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.