!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Addo

některé zdroje uvádí • some sources mention Port Elizabeth


Addo Crocodile and Lion Ranch
 
33°31'27"S, 25°41'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0007A
     
 
R335
Addo
Eastern Cape
SOUTH AFRICA
 
+27 422330369
 
+27 422331308
 
addocroc☼savealion.co.za
 
N/A
 
(nejen) lví a krokodýlí park - lvi, tygři, servali, karakaly, kočky plavé, krokodýli, divoká prasata, kosmani

(not only) lion and crocodile park - lions, tigers, servals, caracals, African wildcats, Europen wild boars, marmosets

obchod se suvenýry; možnost ubytování
curio shop; possibility of accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.04. 2010 Poslední úprava 11.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.