!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Cyferfontein

většina zdrojů uvádí  • most of sources mention Viljoenskroon
Caferfontein je farma, nejbližší město je příliš daleko • Cyferfontein is a farm, nearbiest city is too far


Wawielpark Mini Zoo
 
26°53'43"S, 26°50'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0014A
     
 
Cyferfontein farm
SOUTH AFRICA

Postal address:
Wawielpark Holiday Resort
P O Box 51
Viljoenskroon, 9520
SOUTH AFRICA
 
+27 184411093
+27 184411020
+27 184411075
 
+27 184411093
+27 184411020
+27 184411075
 
wawielpark1☼telkomsa.net
wawielpark3☼telkomsa.net
wawielpark☼wawielpark.co.za
 
www.wawielpark.co.za
 
mini zoo holiday rezortu Wawielpark - lvi (včetně bílých), tygři, antilopy losí, antilopy skákavé, velbloudi, lamy, králíci, emu a další ptáci

mini zoo of Wawielpark holiday resort - lions (including white), tigers, elands, sprinboks, camles, llamas, rabbits, emus and other birds

jízda na ponících; bazén; hřiště; ubytování
pony riding; swimming pool; playground; accommodation

restaurace, kavárna
restaurant, cafeteria

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.12. 2015 Poslední úprava 09.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.