!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Midrand

některé zdroje uvádí • some sources mention Halfway House or Johannesburg


† Transvaal Snake Park
 
26°00'57"S, 28°07'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-GP-0014A†
     
 
Old Pretoria Rd
Halfway House
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
ve své době jeden z největších hadích parků - okolo 150 druhů hadů + krokodýli, želvy a ještěrky. Park byl zrušen v roce 1996 (na jeho místě je dnes jakýsi club). Podle jiných informací byl (v tomto roce) nejprve přestěhován někam do Sandtonu a zrušen zřejmě až později. Většina zvířat je dnes v Montecasino Bird Gardens.

at the time one of the biggest snake park - about 150 species of snakes + crocodiles, turtles and lizards. The park was closed in 1996 (in his place is now some club). According to other information was firstly moved (in that year) to some place in Sandton and apparently closed later. Most of animals are now in the Montecasino Bird Gardens.

28. březen 1961
28th March 1961
 
červenec 1996 (viz. popis)
July 1996 (see description)

soukromé
private

0,3 ha

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2010 Poslední úprava 28.02. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.