!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Waterval

 


† Ludwig's Roses Butterfly Garden
 
25°34'40"S, 28°17'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-GP-0025A†
     
 
Wallmannstahl, Waterval
Gauteng
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
motýlí zahrada při farmě na růže, Kromě motýlů zde bylo ještě i několik dalších zvířat - KOI kapři a tilapie, krajta (ablín), agamy vousaté, leguáni, zemní veverky, pískomilové,strašilky

butterfly garden of Rose Farm. In addition of the butterflies there were also some other animals - koi carps and tilapias, python (albino), bearded dragons, iguanas, ground squirrel, gerbils, stick insect

1971 (Ludwig Taschner) - růžová farma, motýlí zahrada později (možná okolo 2006)
1971 (by Ludwig Taschner) - rose farm, the butterfly garden later (may be around 2006)
 
konec 2012
late 2012

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2010 Poslední úprava 02.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.