!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Edenvale

 


Hunyani Reptile Educational and Breeding Centre
Hunyani Reptile Park • Hunyani Snake City
26°08'52"S, 28°09'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0026A
     
 
17 Voortrekker Avenue
Edenvale,1610
Ekurhuleni
SOUTH AFRICA
 
+27 114533257
+27 849164737
 
+27 115438304
 
snakes☼hunyani.co.za
 
www.hunyani.co.za  
 
park plazů - plazi a obojživelníci z celého světa, hadi Jižní Afriky

reptile park - reptiles from all the world, snakes of South Africa

ukázky plazů; obchod se suvenýry; malé muzeum
reptile demonstrations; souvenir shop; little museum

N/A

N/A

soukromé (Clive Reid)
private (Clive Reid)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.03. 2010 Poslední úprava 24.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.