!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Pretoria

Tshwane; Pitoria   Tshwane   iPitoli   iTshwane; iPitoli   iPitori   Pitoriya   Pitori


Bester Birds and Animals Zoo Park
Bester Birds and Animals
25°45'22"S, 28°19'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0008A
     
 
44 Simon Vermooten Road Willowglen
Pretoria
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 72378
Lynnwood Ridge
Pretoria, 0040
SOUTH AFRICA
 
+27 128074192
+27 128072574
+27 825667898
 
+27 128071429
 
zoo☼besterbirdsanimals.co.za
admin☼besterbirdsanimals.co.za
 
www.besterbirdsanimals.co.za
 
soukromá zoo, která začínala jako zverimex. Množství ptáků - zoborožci, ibisi, volavky, jeřábi, marabu, sovy, supi, papoušci, měkkozobí, pěvci, vidy, plameňáci, pelikáni, vodní ptáci, kolpíci, racci, dytíci, čejky, ledňáci, myšáci, tučňáci... Savci (především menší, ale nejen) - levharti, servali, karakali, pumy, kočky slaništní a rybářské, hyeny, pandy červené, surikaty, fosy, binturongi, psi ušatí, lemuři, kotuli, chápani, malpy, chocholatky, antilopy černouché, suni, prasata bradavičnatá, veverky, kapybary, dikobrazi, aguti, damani, klokani atd. Několik druhů plazů - krokodýli, anakondy, krajty, varani, leguáni a želvy

private zoo, which started as a pet shop. Number of birds - hornbills, ibises, herons, cranes, marabous, owls, vultures, parrots, doves, pigeons, songbirds, bishops, flamingos, pelicans, waterfowl, spoonbills, gulls, thick-knees, plovers, kookaburras, mousebirds, penguins... Mammals (mostly smaller, but not only) - leopards, cougars, caracals, servals, Geoffroy's and fishing cats, hyenas, red pandas, meerkats, fossas, binturongs, bat-eared foxes, lemurs, squirrel monkeys, spider monkeys, capuchins, duikers, grysboks, suni, warthogs, squirrels, capybaras, porcupines, agouitis, hyraxes, kangaroos etc. Several reptile species - crocodiles, anacondas, pythons, monitor lizards, iguanas, and tortoises

N/A

kiosek
kiosk

80. léta (Mike Bester)
the 1980s (Mike Bester)

soukromé (Mike Bester)
private (Mike Bester)

1,5 ha

 
N/A

N/A N/A N/A 125 / ?
(2010)
3 / ? 82 / ? 40 / ?
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2010 Poslední úprava 27.02. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.