!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Roodepoort

 


Barnyard Buddies
Barnyard Buddies Zoo Farm
předešlé názvy  •  former names
1998 - 2013
Jungle Nook West Rand Zoo and Bird Farm

2013 - 2015
Jungle Nook Zoo • Jungle Nook Petting Zoo • Jungle Nook
26°07'53"S, 27°50'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0017B
     
 
49 Albertina Sisulu Road
Princess
Roodepoort
Johannesburg

SOUTH AFRICA
 
N/A
 
N/A
 
barnyardzoofarm☼gmail.com
 
N/A
 
malá zoo v zahradě zverimexu Westrand Pet & Bird Farm - původně patřila tomuto zverimexu kontroverzního majitele Glena Hatfielda (zvířata byla ve špatných podmínkách, zoo sloužila i jako množírna štěňat)... V září 2013 však byl zverimex i se zoo prodán nové majitelce Cecile Gomes a vzápětí byla zoo od prodejny oddělena. Již v lednu 2014 byla prodána bratrům Garry a Jeandré Saundersovým a za necelý rok a půl - v květnu 2015 zpět původnímu majiteli Glenu Hatfieldovi. To vyvolalo rozruch ochránců zvířat a různých organizací a zoo byla již v září 2015 znovu prodána, tentokrát manželům Faeezovi a Nawaal Mamdoovým. Noví majitelé mini zoo přejmenovali z Jungle Nook na Barnyard Buddies.
Především dětská zoo s domácími zvířaty, ale je (nebo bylo) zde i několik divokých druhů - karakali, medojedi, mývali, lišky, opice, sovy, pštrosi, emu, supi, jeřábi, ledňáci, bažanti, pávi, vodní ptáci, hadi...

a small zoo in the garden of Westrand Pet & Bird Farm pet shop - originally belonged to this pet sop of a controversial owner Glen Hatfield (animals in poor conditions, zoo served also as puppies mill)... However in September 2013, the pet shop with the zoo was sold to a new owner Cecile Gomes and then the zoo was separated from the store. Already in January 2014, it was sold to brothers Garry and Jeandré Saunders and after less than a year and a half - in May 2015 back to the original owner Glen Hatfield. This caused a furor of animal welfare groups and various organizations and the zoo was subsequently sold again already in September 2015, this time to Faeez Mamdoo and his wife Nawaal. The new owner renamed the mini zoo fromJungle Nook to Barnyard Buddies.
Mainly children's zoo with domestic animals, but there are (or were) also several wild species - caracals, honey badger, raccoons, foxes, monkeys, owls, ostriches, emus, vultures, cranes, kookaburras, pheasants, peacocks, waterfowl, snakes...

dětské hřiště, skákací hrad, prolézačky, klaun
children playground, jumping castle, jungle gyms, clown

kavárna
coffee shop

1998

soukromé (1998 - září 2013: zverimex Westrand Pet & Bird Farm Glena Hatfielda, září 2013 - leden 2014: Cecile Gomes; leden 2014 - květen  2015: Garry a Jeandré Saunders; květen 2015 - září 2015: Glen Hatfield; od září 2015: Faeez a Nawaal Mamdoo)

private (1998 - September 2013: Westrnd Pet & Bird Farm pet shop of Glen Hatfield; September 2013 - January 2014: Cecile Gomes; January 2014 - May 2015: Garry and Jeandré Saunders; May 2015 - September 2015: Glen Hatfield; since September 2015: Faeez and Nawaal Mamdoo)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2010 Poslední úprava 11.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.