!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Zwartkop

některé zdroje uvádí • some sources mention Muldersdrift


Heia Safari Ranch
 
25°57'43"S, 27°51'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0015B
     
 
Zwartkop
SOUTH AFRICA

Pstal address:
P.O. Box 1387
Honeydew, 2040
Gauteng
SOUTH AFRICA
 
+27 119195000
+27 711490706
 
+27 119195078
 
info☼heia.co.za
 
www.heia.co.za
 
kromě game parku, prakticky i safari park - zvířata pohybující se volně v zahradě hotelu - zebry, žirafy, pakoni, impaly, buvolci, antilopy skákavé..., voliéra orlů jasnohlasých. Zvláštností jsou 4 černé antilopy skákavé a "zonkey" - kříženec zebry a osla (zebra + donkey)

in addition to the game park, practically also safari park - the animals roams freely in the hotel garden - zebras, giraffes, wildebeests, impalas, blesboks, springboks..., aviary of fish eagles. Peculiarities are 4 black springboks and "zonkey" - a cross breed between a donkey and zebra.

game park, jezero, množství divokých ptáků a dalších zvířat, ubytování
game park, lake, many of wild birds and other animals, accommodation

restaurace, hotel
restaurant, hotel

1970 (by Franz Richter)

soukromá
private

650 ha (celá game rezervace, z toho asi 30 ha animal sanctuary)
650 ha (the whole game reserve, about 30 ha of that is animal sanctuary)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 1 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 2 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 3 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 4 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 5 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 6 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 7 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 8 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 9 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 10 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 11 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 12 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 13 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Image 14 of 14
Fanus van Straten, 29.11. 2008
Fanus van Straten, 29.11. 2008

  Stránka vytvořena 28.02. 2010 Poslední úprava 07.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.