!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Damwal
 

Mbidi Animal Sanctuary
 
25°23'34"S, 29°23'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0018A
     
 
Ramela Ranch
Stofberg road
Loskop Dam
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 798879366
 
+27 866692942
 
info☼mbidi.co.za
info☼ramelaranch.co.za
 
www.ramelaranch.co.za/...
 
zvířecí park Ramela Ranče - lvi (i bílí), tygři (včetně bílých a golden tabby), gepardi, servali, psi hyenovití, medvěd himalajský, surikaty, ženetky, opice (Park opic je ve výstavbě), prasata bradavičnatá, osli, poníci, dikobrazi, vakoveverky, dravci, sovy a jiní ptáci (Park ptáků je ve výstavbě) a Park plazů (krokodýli, hadi...)

animal park of Ramela Ranch - lions (including white), tigers (including white and golden tabby), cheetahs, servals, wild dogs, Asian black bear, meerkats, genets, monkeys (Monkey Sanctuary is under construction), warthogs, donkeys, ponies, porcupines, sugar gliders, raptors, owls and other birds (Bird Sanctuary is under construction) and the Reptile park (crocodiles, snakes ...)

show se zvířaty (tygři, gepardi, hadi), interakce se zvířaty (velké kočky, gepardi, mláďata), plavání s tygry, procházky s tygry a s mláďaty, jízda v oslím povozu, ubytování
animal shows (tigers, cheetahs, snakes), animal interactions (big cats, cheetahs, cubs), swimming with tigers, walk with tigers and with cubs, donkey card rides, accommodation

restaurace, bar
restaurant, bar

2008

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2014
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2015 Poslední úprava 20.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.