!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Klein Elandsfontein

Klein Elandsfontein je farma, nejbližší město je příliš daleko • Klein Elandsfontein is a farm, nearbiest city is too far


Loebies Predator Park
 
24°43'46"S, 28°09'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0022A
     
 
D-180 Alma / Loubad Road
Loebies Guestfarm
Klein Elandsfontein
Bela-Bela 0480
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 835209172
+27 833745254
 
+27 147363761
 
loebies☼mtnloaded.co.za
 
www.loebies.com/...
 
Park predátorů Loebies Guest farmy - lvi (včetně bílých), levharti, gepardi, karakali, servali, kočky plavé, hyeny, surikaty, cibetka, vydra...

Predator Park of Loebie Guest Farm - lions (including white), leopards, cheethas, caracals, servals, African wild cats, hyenas, civet, otter...

ubytování
accommodation

bar

N/A

soukromé (Annel Snyman)
private (Annel Snyman)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A             
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.11. 2015 Poslední úprava 22.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.