!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Maatjiesgoedfontein

většina zdrojů uvádí • most sources mention Vaalwater
Maatjiesgoedfontein je farma, nejbližší město je příliš daleko • Maatjiesgoedfontein is a farm, nearbiest city is too far


Caesar's Bush Palace
Waterberg Predator Park & Zoo • Caesar's Bush Palace and Waterberg Predator Park
24°08'08"S, 28°15'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0019A
     
 
57 Maatjiesgoedfontein
Vaalwater
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 837814480
+27 832677016
 
+27 865806144
 
info☼bushpalace.co.za
 
www.bushpalace.co.za
 
Caesar's Bush Palace bývá často nazýván Waterberg Predator Park, ovšem park predátorů je jen jednou z jeho částí, další je park opic se zachráněnými opicemi (pro opětovné vypuštění) - lvi (i bílí), tygři (i bílí), levharti, jaguáři, karakali, vlci, šakali, hyeny, ženetky, nosáli, kočkodani, paviáni, kotuli, kosmani, koně, prasata, kozy, králíci, želvy...

Caesar's Bush Palace is often called the Waterberg Predator Park, but the park of predators is just one of its parts, another is Monkey park with rescued monkeys (for re-releasing) - lions (including white), tigers (including white), leopards, jaguars, caracals, wolves, jackals, hyenas, genets, coatis, vervet monkeys, baboons, squirrel monkeys, marmosets, horses, pigs, goats, rabbits, turtles...

prohlídky s průvodcem, dětský hrací park, pozorování divokých zvířat, ubytování
guided tours, Kid's play park, game viewing, accommodation

restaurace
restaurant

2014 (???)

soukromé (Arthur a Rozelda Behrens)
private (arthur and Rozelda Behrens)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A             
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2015 Poslední úprava 20.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.