!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Marble Hall

dříve • formerly Marmerhol


Marble Hall Reptile Sanctuary
Marble Hall Reptile Park • Marble Hall Reptile Breeding Farm
24°58'50"S, 29°19'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0015A
     
 
Farm 587 Loskop North
Marble Hall
Limpopo
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 1741
Marble Hall, 0450
SOUTH AFRICA
 
+27 824148046
+27 824654424
+27 132612979
 
+27 132612979
 
omegadt☼lantic.net
 
www.reptilesanctuary.co.za
 
park plazů a krokodýlí farma; dětská zoo (želvy, hadi)

reptile park and crocodile farm; petting zoo (tortoises, snakes)

krmení krokodýlů; obchod se suvenýry
crocodile feeding; souvenir shop

N/A

2007 (Karl Menge)

soukromé (Karl Menge)
private (Karl Menge)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.03. 2010 Poslední úprava 17.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.