!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Modimolle

dříve • formerly Nylstroom


Die Koffiekan Bird Park
 
24°42'41"S, 28°24'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0004A
     
 
Nylstene Business Park
8 Nelson Mandela Drive
Modimolle
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 147173770
+27 836448877
 
N/A
 
info☼diekoffiekan.co.za
 
www.diekoffiekan.co.za
 
ptačí park kavárny Die Koffiekan - tukani, papoušci, labutě..., ale i koi kapři a domácí zvířata (koně, poníci, králíci...)

bird park of Die Koffiekan Coffee shop - toucans, parrots, swans..., but also koi carps and domestic animals (horses, ponies, rabbits...)

dětské hřiště, jízda na ponících
children's playground, pony ride

kavárna
cafeteria

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.04. 2010 Poslední úprava 13.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.