!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Zaagkuildrift

Zaagkuilsdrift je farma, nejbližší město je příliš daleko • Zaagkuilsdrift is a farm, nearbiest city is too far


Zaagkuilsdrift Bird Sanctuary
 
25°10'48"S, 28°08'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0025A
     
 
Farm 46 J Zaagkuilsdrift
Pienaarsrivier
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 716871559
 
N/A
 
N/A
 
www.zaagkuilsdrift.co.za
 
ptačí rezervace a ptačí park zaměřený především na chov zoborožců kaferských a jeřábů bradavičnatých, ale i další druhy jeřábů a dalších ptáků

bird sanctuary and bird park focused mainly on breeding of southern ground-hornbills and wattled cranes, but also other species of cranes and other birds

pozorování divokých ptáků, ubytování
wild bird watching, accommodation

kiosek
kiosk

2011 (Sooi Verheem)

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.01. 2016 Poslední úprava 22.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.