!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Mpumalanga
iMpumalanga

 
White River

některé zdroje uvádí • some sources mention: Nelspruit (Mbombela)


White River Butterfly Garden
 
25°18'27"S, 31°01'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0006A
     
 
White River
Mpumulanga
SOUTH AFRICA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
velmi populární a údajně fascinující motýlí zahrada s dětskou zoo. Jakékoli současné informace však chybí - motýlí zahrada již možná neexistuje.

very popular and reportedly mesmerising butterfly garden with a petting zoo. Any recent information is missing - the butterfly garden perhaps doesn't exist.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.03. 2010 Poslední úprava 19.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.