!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Lichtenburg
 

† Lichtenburg Biodiversity Conservation Centre
předešlé názvy  •  former names
Lichtenburg Game Breeding Centre
26°07'49"S, 26°10'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-MP-0001A†
     
 
Lichtenburg, 2740
SOUTH AFRICA
 
 
- - -  
 
chovné centrum Pretorijské Zoo, okolo 40 zvířat především Afriky a Asie. Nosorožec, přímorožec šavlorohý a arabský, gazela dama, jelen milu, zebra kapská, kůň Převalského, hrošík...

breeding centre of Pretoria Zoo, around 40 species mainly of Africa and Asia. Rhino, scimitar-horned oryx and Arabian oryx, dama gazelle,  Pere David's deer, Cape mountain zebra, Przewalski's horse, pygmy hippo...

1974
 
30. září 2012
30th September 2012

National Zoological Gardens of South Africa (Pretoria Zoo)

6.000 ha

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
1994
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.03. 2010 Poslední úprava 21.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.