!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Frischgewaagd

 většina zdrojů uvádí Rustenburg nebo Sun City • most sources mention Rustenburg or Sun City


Sundown Ranch Lion Park
Sundown Lion Park
25°25'52"S, 27°04'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0005A
     
 
R565, Amplats Rd
Boshoek, 0301
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 139
Sun City
SOUTH AFRICA
 
+27 145733085
 
+27 145731094 / 5
 
N/A
 
N/A  
 
resort s populárním  lvím parkem

resort with a popular lion park

obchod se suvenýry, možnost ubytování, blízko je Sun City i Národní Park Pilansberg
souvenir shop, possibility of accommodation, in surrounding there is Sun City and Pilansberg National Park

bar

1995

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 1 / 42
(2010)
N/A N/A 1 / 42
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 1 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 2 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 3 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 4 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 5 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 6 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 7 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 8 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 9 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 10 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 11 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 12 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 13 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 14 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 15 of 15
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009

  Stránka vytvořena 25.03. 2010 Poslední úprava 24.06. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.