!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Hartbeespoort

familiárně • familiarly Harties
dříve • formerly Schoemansville


Hartbeespoort Dam Snake and Animal Park
Hartbeespoort Dam Zoo
25°43'45"S, 27°51'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0002A
     
 
Scott Street
Hartbeespoort
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 109
Hartbeespoort, 0216
North West Province
SOUTH AFRICA
 
+27 122531162
+27 122530195
 
+27 122530091
 
zoogang☼mweb.co.za
 
www.hartbeespoortsnakeanimalpark.co.za  
 
původně především hadí park, dnes zoo - množství hadů (kobry, zmije, užovky, mamby, krajty, bojgy, bičovky, vejcožrouti...), lachtani, lvi (i bílí), tygři, pumy, karakali, medvědi, hyeny, vlci, vydry, cibetky, surikaty, šimpanzi, paviáni, mandrilové, jeřábi, želvy... Významný chov koček černonohých, supů kapských a psů hyenovitých.

originally mainly snake park, today zoo - numerous snakes (cobras, vipers, rat snakes, mambas, pythons, boomslangs, vine snakes, egg-eaters,...), seals, lions (also white), tigers, pumas, caracals, bears, hyenas, wolves, otters, civets, meerkats, chimps, baboons, madrills, cranes, tortoises... An important breeding of black-footed cats, cape vultures and African wild dogs.

různé ukázky zvířat (lachtani, hadi); množství aktivit a atrakcí v okolí u Hartbeespoort Dam
various demonstrations of animals (seals, snakes); number of activities and attractions around the Hartbeespoort Dam

zahradní restaurace
tea garden

okolo 1970
around 1970

soukromé
private

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2013
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Image 1 of 19
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Image 2 of 19
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Image 3 of 19
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Image 4 of 19
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Alain Jacquet, 18.08. 2007
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 5 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 6 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 7 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 8 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 9 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 10 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 11 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 12 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 13 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 14 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 15 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 16 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 17 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Image 18 of 19
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Pauline Snooke, 14.04. 2008
Cristel Veefkind-Gous, 01.01. 2009
Image 19 of 19
Cristel Veefkind-Gous, 01.01. 2009
Cristel Veefkind-Gous, 01.01. 2009

  Stránka vytvořena 21.03. 2010 Poslední úprava 04.06. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.