!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Kameeldrfit

většina zdrojů uvádí • most sources mention Brits
Kameeldrift je farma, nejbližší město je příliš daleko • Kameeldrift is a farm, nearbiest city is too far


Southern Palace Crocodile Adventures
 
25°26'51"S, 27°37'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0024B
     
 
Stand 28 & 29 Kameeldrift
Brits, 0250
SOUTH AFRICA
 
+27 724544669
 
+27 866092535
 
southernpalaceadventures☼gmail.com
 
N/A
 
krokodýlí park s 5 bazény a jezírky - kromě krokodýlů i vodní ptáci, okrasné slepice a zřejmě divočáci (uvedeno je European bush pig, ale s latinským názvem Potamochoerus larvatus). Největší atrakcí je potápění v kleci mezi krokodýly.

crocodile park with 5 pools and lakes - in addition the crocodiles also waterfowl, ornamental chickens and apparently wild boars (mentioned the European bush, but with the Latin name - Potamochoerus larvatus). The biggest attraction is crocodile cage diving.

potápění v kleci mezi krokodýly
crocodile cage diving

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.12. 2015 Poslední úprava 11.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.