!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Klipkop

některé zdroje uvádí • some sources mention Brits
Klipkop je farma, nejbližší město je příliš daleko • Klipkop is a farm, nearbiest city is too far


Ukutula Lion Park
 
25°31'19"S, 27°40'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0008A
     
 
The Farm Klipkop
411 JQ District Brits
North West Province
SOUTH AFRICA
 
Postal address:
P.O. Box 1902
Brooklyn Square
Pretoria, 0075
SOUTH AFRICA
 
+27 122541777
+27 845101046
 
+27 122540324
 
info☼ukutula.co.za
 
www.ukutula.com
 
lví park - lvi (i bílí), tygři, gepardi, slon... Interakce s mláďaty, procházky se lvi.

lion park - lions (also white), tigers, cheetahs, elephant. Interactions with cubs, walk with lions

procházky se lvy, divoká zvířata a další aktivity Game parku; jízda na koních; možnost ubytování
walking with lions, wild animals and other activities of the Game Park; horse riding; possibility of accommodation

restaurace
restaurant

koncemi 80. let
late 1980's

soukromé
private

260 ha (Lion Park, Game Park, Lodge )

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2010 Poslední úprava 01.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.