!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Mogwase
 

Manyane Bird Aviary
 
25°15'23"S, 27°13'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0013B
     
 
Manyane Resort
Pilanesberg National Park
Rustenburg
North West Province
South Africa
 
Golden Leopard Manyane Resort:
+27 145551000
 
N/A
 
Golden Leopard Manyane Resort:
reservation1☼goldenleopardresorts.co.za
 
Golden Leopard Manyane Resort: www.manyaneresort-pilanesberg.com  
 
průchozí voliéra pro místní ptáky v Manyane Resortu (část Golden Leopard Resortu). Údajně více než 80 druhů ptáků

walk-through aviary for indigenous birds in Manyane Resort (part of Golden Leopard Resort). Reportedly over 80 species of birds.

Národní park Pilansberg
Pilansberg National Park

restaurace
restaurant

2012

Golden Leopard Resorts (PTY) LTD

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.03. 2010 Poslední úprava 25.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.