!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Sun City

Sun City and Lost City


Sun City Butterfly Sanctuary
předešlé názvy  •  former names
-> 2010
Lost World Butterfly House
25°21'04"S, 27°06'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0018A
     
 
Sun City
SOUTH AFRICA
 
+27 145525080
 
N/A
 
functions.mcv☼legendlodges.co.za
 
N/A  
 
motýlí svět v Multi Cultural Village. Původně Lost World Butterfly House s exotickými motýly byl na přelomu 2009 a 2010 rekonstruována a v prosinci 2010 otevřen jako Sun City Butterfly Sanctuary jen s místními druhy. Krom motýlů i několik ryb.

butterfly world in the Multi Cultural Village. Originally Lost World Butterfly House with exotic butterflies was renovated on the turn of 2009 and 2010 and reopened in December 2010 as Sun City Butterfly Sanctuary with local species only. In addition of butterflies there are also several fishes.

prohlídky s průvodcem, řemeslný obchod, různé atrakce a aktivity Sun City
guided tours, craft shop, various attractions and activities of Sun City

restaurace, zahradní restaurace
restaurant, tea garden

N/A

N/A

~1.200 m2

N/A
 
N/A

cca 35 / ? N/A 0 cca 35 / ? + ryby • fish
(2010)
0 0 0
 
Location
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.03. 2010 Poslední úprava 24.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.