!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Cape Town

Kaapstadt  liKapa   iKapa   Motse Kapa   Kapské Město


Two Oceans Aquarium
 
33°54'28"S, 18°25'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0002A
     
 
Dock Road
Waterfront
Cape Town, 8002
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 50603
Waterfront
Cape Town, 8002
SOUTH AFRICA
 
+27 214183823
 
+27 214183952
 
aquarium☼aquarium.co.za
 
www.aquarium.co.za
 
jedna z největších turistických atrakcí Kapského Města - akvárium s více než 3000 zvířat. Expozice: Oceans in Contrast - Indian Ocean (teplé vody Indickooceánského mimo pobřeží JAR - korálové ryby), Oceans in Contrast - Atlantic Ocean (studené vody Atlantiku - žraloci, mořští korýši, sliznatky, medúzy, chobotnice; dotykový bazén - sasanky, ježovky...), Sappi River Meander (tučňáci brýloví a skalní, jihoafričtí ústřičníci, sladkovodní ryby), Kelp Forest (prales řas je jedna z pouhých dvou expozicí svého druhu na světě - hnědé řasy, ryby, bezobratlí), I & J Predator (akvárium s tunelem - žraloci, ryby, želvy), Frog beyond the Pond (interaktivní galerie žab), Afrisam (dětské centrum - kreslení, modelování, loutkové divadlo).

One of the greatest tourist attractions of Cape Town - aquarium with more than 3,000 animals. Exhibits: Oceans in Contrast - Indian Ocean (warm waters of the Indian Ocean off South Africa's coast - coral fishes), Oceans in Contrast - Atlantic Ocean (Atlantic cold water - sharks, marine crustaceans, hagfishes, jellyfishes, octopuses; touch pool - anemones, urchins ...), Sappi Meander River (African and rockhopper penguins, African black oystercatchers, freshwater fishes), Kelp Forest (kelp forest is one of only two exhibits of its kind in the world - kelps, fishes, invertebrates), I & J Predator (aquarium with tunnel - sharks, fishes, turtles), Frog Beyond the Pond (interactive gallery of frogs), Afrisam (Children's Center - drawing, modeling, puppet theater).

krmení tučňáků a ryb, potápění mezi žraloky nebo v "pralese řas", obchod se suvenýry, dětská herna
penguins and fishes feeding, shark or "kelp forest" diving, souvenir shop, children's play room

restaurace
restaurant

13. listopad 1995
13th November 1995

soukromé - Two Oceans Aquarium Trust (V&A Waterfront Holdings (Pty) Limited & Investec Bank, předtím Lexshell (Pty) Limited & Investec Bank)
private - Two Oceans Aquarium Trust (V&A Waterfront Holdings (Pty) Limited & Investec Bank, then Lexshell (Pty) Limited & Investec Bank)

5500 m2

dříve • formerly:
 
1) A Decade in Review 1995-2005 - from Small Fry to Big Fish
2) Briefly about Two Oceans Aquarium

47 / 1000+ 149 / 2232 0 207 / 2267 + invertebrates
(2008)
4 / 8 7 /27 0
 
2011
2008
~ 2005
       
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andrew Miller, 07.01. 2008
Image 1 of 15
Andrew Miller, 07.01. 2008
Andrew Miller, 07.01. 2008
Andrew Miller, 07.01. 2008
Image 2 of 15
Andrew Miller, 07.01. 2008
Andrew Miller, 07.01. 2008
Andrew Miller, 07.01. 2008
Image 3 of 15
Andrew Miller, 07.01. 2008
Andrew Miller, 07.01. 2008
Andrew Miller, 07.01. 2008
Image 4 of 15
Andrew Miller, 07.01. 2008
Andrew Miller, 07.01. 2008
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 5 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 6 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 7 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 8 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 9 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 10 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 11 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 12 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 13 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 14 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010
Image 15 of 15
Annette Fallin, 07.03. 2010
Annette Fallin, 07.03. 2010

  Stránka vytvořena 21.04. 2010 Poslední úprava 10.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.