!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
George

 


Bado Kidogo Exotic Bird Farm
Bado Kidogo Parrot Farm
34°58'35"S, 22°23'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0035A
     
 
Geelhoutboom Road
George
SOUTH AFRICA
 
+27 448707415
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
ptačí farma - okolo 150 druhů ptáků v asi 40ti voliérách - především papoušci, ale i turaka a další ptáci. K dispozici je jen velmi málo informací a žádné aktuální - je možné, že již farma neexistuje.

bird farm - around 150 bird species in about 40 aviaries - mainly parrots, but also turacos and other birds. Only very little information is available and no new - it is possible that the farm doesn't exist any more.

N/A

N/A

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.