!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Klapmuts

 


Animal Zone
 
33°47'39"S, 18°51'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0015A
     
 
Protea Rd
Klapmuts, 7625
SOUTH AFRICA
 
+27 219817769
 
N/A
 
info☼agricolniche.co.za
 
www.agricolniche.co.za/...
 
kombinace výrobny / prodejny krmiv pro zvířata, veterinární kliniky a malé zoo (farmy). Opice (malpy, kotuli, kosmani...), lamy, alpaky, osli, poníci, prasata, několik plemen koz, pštrosi, emu, papoušci (ary, kakdu, žaka, amazoňani, aratingy, lori, alexandři...) vodní a další ptáci, hadi, želvy, koi kapři...

combination of manufactory / store of animal food, veterinary clinic and small zoo (farm). Monkeys (capuchins, squirrels monkeys, marmosets...), llamas, alpacas, donkeys, ponies, pigs, several breeds of goats, ostriches, emus, parrots (macaws, cockatoos, African grey parrots, amazons, sun conures, lorikeets, alexandrine parakeets...), waterfowl and other birds, snakes, tortoises, koi carps...

dětská zoo, jízda v oslím povozu, dětské hřiště
petting zoo, donkey cart rides, children's playground

kavárna, zahradní restaurace
cafeteria, tea garden

3. listopadu 2001 (Dr. Deon de Beer)
3rd November 2001 (Dr Deon de Beer)

soukromé (Agricol Niche Brands - od 2015)
private (Agricol Niche Brands - since 2015)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 16.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.