!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Robertson

 


Robertson Birds Paradise
 
33°47'50"S, 19°53'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0024A
     
 
Johan de Jongh Avenue
Robertson, 6705
SOUTH AFRICA

Postal address:
P O Box 944
Robertson, 6705
SOUTH AFRICA
 
+27 236263926
+27 824422886
 
+27 236265381
 
nolenes☼telkomsa.net
birdsparadise☼telkomsa.net
 
na stránkách města • on the city site: www.robertson-info.co.za/...
 
okolo 260 ptáků z celého světa (ary, kakadu, tukani, pelikáni, plameňáci, vrubozobí, pávi...), opice (kočkodani, tamaríni...), surikaty, lamy, antilopy skákavé, klokani, kozy, poníci, dikobrazi, krokodýli, želvy, hadi, koi kapři

around 260 birds from all the world (macaws, cockatoos, toucans, pelicans, flamingos, waterfowls, peacocks...), monkeys (vervet monkeys, tamarins...), meerkats, lamas, springboks, wallabies, goats, ponies, porcupines, crocodiles, tortoises, snakes, koi carps

dětské hřiště, obchod se suvenýry, ubytování
children's play area, souvenir shop, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 20.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.