!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
The Crags

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Plettenberg Bay


Lawnwood Snake Sanctuary
 
33°57'36"S, 23°28'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0029A
     
 
N2, The Crags
Plettenberg Bay, 6570
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 300
The Crags, 6602
Plettenberg Bay
SOUTH AFRICA
 
+27 445348056 
+27 826676588
 
N/A
 
lawnwood☼polka.co.za
 
www.lawnwoodsnakesanctuary.co.za  
 
okolo 200 místních i exotických hadů... snížené výběhy (jámy) s místními hady, expozice bojg, výběh varanů, velký hadí dóm, místnost krajt

around 200 indigenous and also exotic snakes... indigenous snakes pit, boomslangs exhibit, monitor lizards enclosure, large snake dome, python room

interakce, průvodcované prohlídky, množství dalších atrakcí v okolí v The Crags
interactions, guided tours, number of other attractions in surrounding in The Crags

N/A

2003

soukromé (Mike a Emily Caithness)
private (Mike and Emily Caithness)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.