!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
The Heath

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Plettenberg Bay or Knysna


Radical Raptors
předešlé názvy  •  former names
2008 - 2011
Eagle Encounters Garden Route 
34°02'44"S, 23°17'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0042B
     
 
N2, The Heath
Plettenberg Bay, 6600
SOUTH AFRICA
 
+27 445327537
+27 833822417
 
+27 866196061
 
info☼radicalraptors.co.za
janet☼radicalraptors.co.za
dennis☼radicalraptors.co.za
 
www.radicalraptors.co.za
 
rehabilitační, záchranné, vzdělávací a ekoturistické chovné centrum dravých ptáků a sov; do roku 2011 součást Eagle Encounters

rehabilitation, conservation, education and eco-tourist breeding centre of birds of prey and owls; to 2011 part of Eagle Encounter

interakce, ukázky letů, obchod se suvenýry
interactions, flight displays, souvenir shop

restaurace
restaurant

6. prosince 2008 jako Eagle Encounters Garden Route; 2011 přejmenováno na Radical Raptors
6th December 2008 as Eagle Encounters Garden Route; 2011 renamed to Radical Raptors

nezisková organizace
non-profit organisation

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.04. 2010 Poslední úprava 09.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.