!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Botha's Hill

 některé zdroje uvádí • some sources mention: Assagay (Assegay)


† 1000 Hills Bird Park
 
29°45'22"S, 30°44'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-ZN-0029A†
     
 
1 Clement Stott Road
Assagay, Botha's Hill
SOUTH AFRICA
 
- - -
 
krátce existující soukromý ptačí park - ve výbězích klecích i průchozích voliérách byli: jeřábi, marabu, papoušci (ary, kakadu, amazoňani, eklektusi...), 5 druhů tukanů, zoborožci, vousáci, turaka, pěvci (leskoptve, bulbulové, pity, mandelíci...), hrdličky a malý park plazů (hadi, želvy, ještěrky, pavouci...)

shortly existing private bird park - in enclosures, cages and walk-through aviaries there were: cranes, marabous, parrots (macaws, cockatoos, Amazons, eclectuses...), 5 species of toucans, hornbills, barbets, turacos, songbirds (glossy-starlings, bulbuls, pittas, rollers...), doves and a small reptiles park (snakes, turtles, lizards, spiders...)

~2010
 
~2013

soukromé (Scott Gelder)
private (Scott Gelder)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2016 Poslední úprava 02.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.