!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Uvongo

některé zdroje uvádí • some sources mention: Margate


† Uvongo Bird Park
 
30°50'41"S, 30°23'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-ZN-0025A†
     
 
Lot 777, Valley, Uvongo
Margate, 4270
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
soukromý ptačí park s velkou kolekcí místních i exotických ptáků v průchozích voliérách. Park byl zavřen asi po 25 letech kvůli ukončení nájemní smlouvy na pozemek. Na místě ptačího parku byl pak zřízen Hanganani park.
Zoborožci, papoušci, turaka, pěvci, holubi, bažanti, vodní ptáci, domácí zvířata v dětské farmě (prasata, králíci...)

private bird park with a large collection of indigenous and exotic birds in walk-through aviaries. The park was closed after about 25 years because of the termination of the lease on the land. On the place of the bird park, there was then created Hanganani Park.
Hornbills, parrots, turacos, songbirds, pigeons, pheasants, waterfowl, domestic animals in kid's farm (pigs, rabbits...)

zřejmě koncem 80. nebo počátkem 90. letech
probably  in the late 1980s or early 1990s
 
2013 (?)

soukromé (rodina Bircher)
private (Bircher family)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 08.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.