!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Khula

většina zdrojů uvádí • most soursec mention: Saint Lucia


Isiphaphalazi Butterfly House
Isiphaphalazi Butterfly Dome
28°22'33"S, 32°22'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0039A
     
 
Khula Village
St Lucia Road,R618
Sain Lucia. 3936
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 355504445
+27 734959163
 
N/A
 
isiphaphalazi☼gmail.com
 
N/A
 
pilotní projekt Butterfly Routes - motýlí dům v Manukelana Organic Nursery ve vesnici Khula u Sain Lucia. Původně šestihranný tvar nyní kopule s místními druhy motýlů (např. otakárek Papilio demodocus, otakárek Papilio nireus, babočka Byblia antavara, babočka Protogoniomorpha parhassus, babočka Amauris albimaculata, babočka Amauris ochlea, babočka Junonia oenone, babočka Junonia natalica, danaus východní Danaus chrysippus alcippus...). Motýlí hala, interpretační a vzdělávací centrum, rostlinná školka a chovná místnost, žížalí farma.

butterfly house in the shape of a dome in important butterfly locality of Tembe region (opposite to Tembe Elephant Park). Originally hexagonal shape, now dome with local species of butterflies (e.g. citrus swallowtail Papilio demodocus, green-banded swallowtail Papilio nireus, common joker Byblia antavara, common mother-of-pearl Protogoniomorpha parhassus, layman Amauris albimaculata, novice Amauris ochlea, Dark blue pansy Junonia oenone, Natal pansy Junonia natalica, African monarch Danaus chrysippus alcippus...). Butterfly hall, interpretive and education centre, plant nursery and breeding room, earthworm farm.

obchod se suvenýry, prohlídky s průvodcem, ubytování, motýlí naučné stezky Gwala Gwala, Iphiva a Dukuduku
souvenir shop, guided tours, accommodation, Gwala Gwala, Iphiva and Dukuduku butterfly trails

zahradní restaurace
tea garden

2007

soukromé (Mdudi Mhlongo, Bhekinkozi Phungula, Musa Zhikali a Ernest Mlambo) s podporou African Conservation Trust (stavba financována National Lottery Distribution Trust Fund)
private (Mdudi Mhlongo, Bhekinkozi Phungula, Musa Zhikali a Ernest Mlambo) with aid of African Conservation Trust (building financed by National Lottery Distribution Trust Fund)

200 m2 (kopulovitá hala bez ostatních prostor • the dome without other premises)

N/A
 

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.01. 2016 Poslední úprava 03.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.