!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Kingsburgh

některé zdroje uvádí Illovo (část Kingsburghu) • some sources mention: Illovo (part of Kingsburgh)


Illovo Nursery
 
30°07'13"S, 30°50'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-ZN-0012B
     
 
40 Elizabeth Ave
Illovo Beach, Kingsburgh, 4126
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 319162491
+27 319162288
+27 8333245437
 
+27 319162495
 
illovonursery4126☼gmail.com
info☼illovonursery.co.za
 
www.illovonursery.co.za
 
zahradnictví a zverimex se zvířecí farmou a dětskou zoo (hadi, leguáni, papoušci a další ptáci, králíci, kozy, prasata, domácí drůbež...)

the gardening and pet-shop with an animal farm and a petting zoo (snakes, iguanas, parrots and other birds, rabbits, goats, pigs, domestic poultry...)

dětské hřiště; obchod s řemeslnými výrobky a dárkovými předměty; zverimex; tropická zahrada a vše okolo květin
children's play area; craft and gift shop; pet shop; tropical garden and all around flowers

zahradní restaurace
tea garden

1980 (Greg & Adele Jolliffe)

soukromé (Greg & Adele Jolliffe)
private (Greg & Adele Jolliffe)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2010 Poslední úprava 07.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.